Eddie Ladd: Gaza/Blaenannerch

21.55 - gareth

Cymeradwyaeth.

21.55 - gareth

Plethu’r ddadl. Ymestyn y ddadl.

21.53 - gareth

Cylch cyfrifoldeb: Responsibility circle.

21.53 - gareth

The original flying circle of a UAV: little land, mostly sea. Now a new circle, extending to Epynt.

21.50 - gareth

Backdate international law, to 1536?

21.46 - gareth

140 bpm.

21.45 - gareth

Struggle defeated by a tea trolley.

21.44 - gareth

Cymhariaeth. “I know it’s not the same.”

21.40 - gareth

Arfau yng Nghymru, ym Mhrydain, yn Israel: McTheatre.

21.39 - gareth

Mae’r ddarlith yn fanwl ac yn bwysig; fedrai’m gwneud cyfiawnhad a’r hyn a gyflwynir trwy flogio ar fy ffôn.

21.30 - gareth

Mismapping the old county of Dyfed and Gaza. Jericho: Carmarthen.

21.29 - gareth

Map. Gaza a Dyfed. (Yn fras).

21.28 - gareth

Dyw Google Translate ddim yn deall gwladwriaeth.

21.25 - gareth

Unmanned Aerial Vehicles: UAV’s/AdB yn y Gymraeg

21.24 - gareth

Cwmni arfau Ffrengig: Thales.

21.21 - gareth

Ariel Sharon has been in a permanent vegetative state since 2006.

21.20 - gareth

Ymestyn yr A. B. C. i goreograffi.

21.19 - gareth

Esgidiau ‘mlaen. Anadlu’n ddyfn.

21.18 - gareth

A. B. C.

21.17 - gareth

Gwarchodfa natur ar y clun.

21.16 - gareth

Daearyddiaeth ar y corff.

21.15 - gareth

The three zones of the Gaza Strip.

21.14 - gareth

Llyfrau, trenyrs rhedeg, laptop. Cerddoriaeth.

21.13 - gareth

“The Israelis are in next week.”

21.11 - gareth

Esboniad / Explanation. Lloli/Locating Blaeannerch.

21.09 - gareth

‘Blaenannerch’

‘GAZA’ mewn llythrennau bras.

21.05 - gareth

Sialc ar fwrdd du: ‘Hunglwyf’. Geiriau eraill. Symud. Sŵn.

21.04 - gareth

Yn disgwyl am un arall. Drws yn cau

21.03 - gareth

Pawb naill ochor i’r gofod, Eddie yn y canol

21.02 - gareth

Gwnewch eich hun yn gyfforddus / Get comfortable

0 Responses to “Eddie Ladd: Gaza/Blaenannerch”


  • No Comments

Leave a Reply